Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος...Ἐρχόμαστε ἀπὸ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο·

καταλήγουμε σὲ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο· 

τὸ μεταξὺ φωτεινὸ διάστημα τὸ λέμε Ζωή.

Εὐτὺς ὡς γεννηθοῦμε, ἀρχίζει κι ἡ ἐπιστροφή· 

ταυτόχρονα τὸ ξεκίνημα κι ὁ γυρισμός· κᾶθε στιγμὴ πεθαίνουμε.

Γι΄ αὐτὸ πολλοὶ διαλάλησαν: Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος.

Μὰ κι εὐτὺς ὡς γεννηθοῦμε, ἀρχίζει κι ἡ προσπάθεια νὰ δημιουργήσουμε, 

νὰ συνθέσουμε, νὰ κάμουμε τὴν ὓλη ζωή· κᾶθε στιγμὴ γεννιούμαστε.

  Γι΄ αὐτὸ πολλοὶ διαλάλησαν: Σκοπὸς τῆς ἐφήμερης ζωῆς εἶναι ἡ ἀθανασία....Ἀσκητική, Νίκος Καζαντζάκης
 

 Εἰς μνήμην του...
Ὁ Νίκος Καζαντζάκης (18 Φεβρουαρίου 1883 - 26 Ὀκτωβρίου 1957) στὸ ναὸ τῆς Ἀφαῖας στὴν Αἲγινα.
 

Φωτογραφία ἀπὸ http://www.lifo.gr/now/culture/1657

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου