Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος!
«Βίος ἀνεόρταστος μακρᾶ ὁδὸς ἀπανδόκευτος»Ρήση τοῦ Δημοκρίτου (Corpus Paroemiographorum Graecorum, 
vol. II, Michael Apostolios, ca. 1422 – 1480, c4.97a) 

Ἀπόδοση:
Ζωὴ χωρὶς γιορτή, μοιάζει μὲ ἕναν ἀτέλειωτο δρόμο ποὺ δὲν συναντᾷ κανεῖς 
οὔτε ἕνα πανδοχεῖο γιὰ νὰ ξεκουραστῇ. 

     Ὅπως ἀναφέρει ὁ κος Σ. Καργᾶκος σὲ ἄρθρο του στὸν «Οἰκονομικό», ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἀρχαία Θράκη», οἱ Θρᾶκες ἔδωσαν τὴν ὀρφική καὶ τὴ διονυσιακὴ λατρεία ἀπὸ τὴν ὁποία γεννήθηκαν ἡ ἀρχαία μουσική, τὰ ἀρχαῖα μυστήρια, ἡ ἀρχαία ποίηση καὶ εἰδικὰ στὸ Νότο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μυστήρια, καὶ πολλὲς ἄλλες θεότητες, κυρίως χθόνιες. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ὁ Εὔμολπος, γιὸς τοῦ Μουσαίου, θεωρεῖται ἰδρυτὴς τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, καὶ ὁ Ὀρφεύς, τῶν ὀρφικῶν μυστηρίων. Τὰ παραπάνω ὀνόματα (Μουσαῖος, Εὔμολπος, Ὀρφεύς) δείχνουν πὼς οἱ ποιητικὲς καταβολὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου ἔχουν ἀφετηρία τὶς θρακικὲς τελετές. 

     Εἶναι ἀκόμη ἐνδεικτικὸ ὅτι οἱ Θρᾶκες μετεῖχαν στὶς ἐορτὲς τῶν Ἀθηναίων. Στὸ περίφημο προοίμιο τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος, ὁ Σωκράτης λέγει γιὰ μιὰ ἐορτή τοῦ Πειραιᾶ:
«Καλή μέν οὖν μοι καί ἡ τῶν ἐπιχωρίων πομπή ἔδοξεν εἶναι, οὐ μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἥν οἱ Θρᾷκες ἔπεμπον.» Πλάτωνος, Πολιτεία, 327a
Ποὺ σημαίνει:
Ὠραία μοῦ φάνηκε καὶ ἡ πομπὴ τῶν ἐντοπίων, ἀλλά νομίζω ὅτι, καθόλου δὲν ὑστεροῦσε καὶ ἡ πομπὴ ποὺ ἔστειλαν οἱ Θρᾶκες. 

     Μὲ τὴν εἰκόνα, τιμοῦμε τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ τὸ παλαιότερο - ἐν κυκλοφορία- νόμισμα στὸν κόσμο, μέχρι τὴν πρόσφατη ἀπόσυρσή του· τὴν δραχμὴ τῆς Ἑλλάδος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου