Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Ὁ κύων τοῦ Μαραθῶνος...


     Σύμφωνα μὲ τὸν Αἰλιανό, ὁ σκύλος ἑνὸς ὁπλίτου Μαραθωνομάχου, ἀκολούθησε τὸν κύριο του στὸ ἀθηναϊκὸ στρατόπεδο καὶ συμπολέμησε μαζί του ἐναντίον τῶν Περσῶν στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τὸ 490 π.Χ. 


     Ἐπίσης ὁ Αἰλιανὸς μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, τὸ σκυλὶ αὐτὸ, ἀπεικονίζεται σὲ τοιχογραφία τῆς Ποικίλης Στοᾶς. 


   «…οἱ κύνες συνεστρατεύοντο, καὶ ἦν καὶ τοῦτο συμμαχικὸν ἀγαθὸν αὐτοῖς καὶ ἐπικουρικόν. Συστρατιώτην δὲ τις Ἀθηναῖος ἐν τῇ μάχῃ τῇ ἐν Μαραθῶνι ἐπήγετο κύνα, καὶ γραφῇ εἴκασται ἐν τῇ Ποικίλῃ ἑκάτερος…» Αἰλιανὸς, «Περὶ Ζώων», Ζ.38 (VII.38)

    Στὴν εἰκόνα βλέπουμε φανταστικὴ ἀπεικόνιση τοῦ σκύλου καὶ τοῦ ὁπλίτου, νὰ πολεμάνε δίπλα - δίπλα, τοὺς Πέρσες. Ἔργο τοῦ 1900.
Σίγουρα ὁ σκύλος, προστάτευσε ἀποτελεσματικὰ τὸ ἀφεντικό – συμπολεμιστή του. Εἶναι μία ἀπὸ τὶς πρῶτες καταγραφὲς γιὰ τὰ σκυλιὰ τοῦ πολέμου.


   Τhe dog of Marathon. Aelian relates that one hoplite brought his dog to the Athenian encampment. The dog followed his master to battle and attacked the Persians at his master's side. He also informs us that this dog is depicted in the mural of the Stoa Poikile.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου