Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...
Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...


Πῶς ἀκούμπησες ἄπραγα τὸ δόρυ;

Τὴ φοβερή σου περικεφαλαία

βαριὰ πῶς γέρνεις πρὸς τὸ στῆθος, Κόρη;

Ποιὸς πόνος τόσο εἶναι τρανός, ὦ Ἰδέα,

γιὰ νὰ σὲ φτάσῃ! Ὀχτροὶ κεραυνοφόροι

δὲν εἶναι γιὰ δικά σου τρόπαια νέα;

Δὲν ὁδηγεῖ στὸ Βράχο σου τὴν πλώρη

τοῦ καραβιοῦ σου πλέον πομπὴ ἀθηναῖα;

Σὲ ταφόπετρα βλέπω νὰ τὴν ἔχη

καρφωμένη μία πίκρα τὴν Παλλάδα.

Ὤ! κάτι μέγα, ἀπίστευτο θὰ τρέχη ...

Χαμένη κλαῖς τὴν ἱερή σου πόλη

ἢ νεκρὴ μέσ᾿ στὸ μνῆμα καὶ τὴν ὅλη

τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα, ὠιμένα! Ἑλλάδα;


Κωστῆς Παλαμᾶς


Στὴ φωτογραφία βλέπουμε τὸ μικρὸ ἀνάγλυφο τῆς σκεπτόμενης Ἀθηνᾶς. Αὐστηρὸς ρυθμός, 5ος αἰ. π.Χ.
Ὓψος: 54 ἑκ., πλάτος: 32 ἑκ. Μουσεῖο Ἀκρόπολης

Ἡ φωτογραφία ἀνήκει στὸν Marsyas καὶ τὴν βρῆκα στὴν wikipedia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου