Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Τῦμβος Μαραθωνομάχων

   Ἰδιαιτέρων τιμῶν ἔτυχαν οἱ πολεμιστὲς ποὺ δὲν ἐπέζησαν τῆς Μάχης τοῦ Μαραθῶνος τὸ 490 π.Χ., ἀφοὺ προκειμένου νὰ ἐξυμνηθῇ ἡ ἀνδρεία ποὺ ἐπέδειξαν, τὰ ὀστά τους δὲν μεταφέρθηκαν στὸ Δημόσιο Σῆμα ἀλλὰ κάηκαν καὶ ἐνταφιάστηκαν σὲ τῦμβο ποὺ δημιουργήθηκε in situ. 

   Ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἐπιβεβαίωσε τὶς πληροφορίες τοῦ Ἡροδότου (6.117) γιὰ τὴν ταφή 192 νεκρῶν, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν μέσα σὲ στρῶμα στάχτης μαζὶ μὲ ὁστὰ θυσιασμένων ζώων, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἀγγείων ποὺ εἶχαν μεταφέρει πιθανότατα οἱ οἰκεῖοι τῶν θυμάτων, ἀγγεῖα ποὺ χρονολογοῦνται στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ..

   Ὁ τῦμβος, ὕψους 12 μ. καὶ διαμέτρου 185 μ., ἔφερε 10 μαρμάρινες ἐπιτύμβιες στῆλες, μία γιὰ κάθε φυλὴ τῶν Ἀθηναίων, πάνω στὶς ὁποῖες ἀναγράφονταν τὰ ὀνόματα τῶν πεσόντων σὲ πλήρη ἀναλογία μὲ τὴ διαδικασία ποὺ ἀκολουθοῦνταν καὶ στὸ Δημόσιο Σῆμα. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθῇ ἡ πληροφορία τοῦ Ἡροδότου ὅτι πλησίον τοῦ γνωστοῦ τύμβου ὑπῆρχε καὶ δεύτερος μικρότερος, στὸν ὁποῖο εἶχαν ἐνταφιαστεῖ οἱ δοῦλοι ποὺ ἔπεσαν στὴ μάχη. 

   Γνωρίζουμε πληθώρα περιπτώσεων ὅπου οἱ δοῦλοι πολέμησαν ὑπὲρ τῆς πόλεως ποὺ τοὺς φιλοξενοῦσε, ἐνδεχομένως σὲ μία ὕστατη προσπάθεια νὰ κερδίσουν τὴν ἐλευθερία τους, καὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ ἐπιζήσουν ἔτυχαν ταφικῶν τιμῶν ἰσάξιων μὲ αὐτῶν τῶν πολιτῶν.

***

   Στὴ φωτογραφία τοῦ 1907, βλέπουμε ἀγρότες σὲ ἐργασία· στὸ βάθος διακρίνεται ὁ τῦμβος τῶν Μαραθωνομάχων...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grave mound of Greek heroes who routed the outnumbering Persians [in 490 B.C.] - Marathon, Greece. Date Created/Published: c1907 Jan. 31.
Εἰκόνα: Library of Congress, http://www.loc.gov/pictures/item/2003680497/

Γιὰ τὸν τῦμβο, πληροφορίες --> http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Marathon.aspx
Πηγὴ πληροφοριῶν: www.archaiologia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου