Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη...

Οἱ τρεῖς Θεές - Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη
The Three Goddesses - Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck      Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρ. 1863 - 30 Αύγ. 1928), Γερμανὸς συμβολιστὴς/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτονας. Ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ...

     Γεννήθηκε στὸ Tettenweis, τῆς Βαυαρίας καὶ σπούδασε στὴν Ἀκαδημία τοῦ Μονάχου. Τὰ θέματά του τὰ ἀντλοῦσε κυρίως ἀπὸ τὴ μυθολογία καὶ οἱ μεγάλες μορφὲς κυριαρχοῦν στὰ περισσότερα ἔργα του. Τὰ σαγηνευτικὰ γυναικεία γυμνά του εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ συμβολισμοῦ. Οἱ κορνίζες τῶν ἔργων ζωγραφικῆς του, συνήθως σχεδιάζονταν ἀπὸ τὸν ἴδιο μὲ ἰδιαίτερη προσοχή, καὶ θεωροῦνται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ ἔργου.
 

     Μετὰ τὸν θάνατό του, ἡ τέχνη του θεωρήθηκε ξεπερασμένη καὶ ἄνευ σημασίας ἀπὸ τὴ γενιά ποὺ εἶχε ὑποστεῖ τὰ δεινὰ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ φήμη τοῦ Stuck ἀτόνησε μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὅταν ἕνα ἀνανεωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Art Nouveau τὸν ἔφερε στὸ προσκήνιο γιὰ μία ἀκόμη φορά.
 

     Ὁ Robert Waite στὸ βιβλίο του "The Psychopathic God: Adolph Hitler" ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πηγές ἀναφέρεται ὅτι ὁ Franz Stuck ἦταν ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ.
Ἔργα τοῦ Stuck δὲν ἔγιναν ποτὲ δεκτὰ στὴ Μεγάλη Γερμανικὴ Ἔκθεση Τέχνης (Great German Art Exhibit)…Τραυματισμένη Ἀμαζόνα
Wounded AmazonΠερισσότερα γιὰ τὸν Stuck -->  http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Stuck

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου