Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος...Ἐρχόμαστε ἀπὸ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο·

καταλήγουμε σὲ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο· 

τὸ μεταξὺ φωτεινὸ διάστημα τὸ λέμε Ζωή.

Εὐτὺς ὡς γεννηθοῦμε, ἀρχίζει κι ἡ ἐπιστροφή· 

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Θάλασσα...Εναι τ μάτια στέρευτα
σ
ν τ φουρτουνιασμένη θάλασσα
πο
μ`ρωτεύτηκε,
ταν μούστακο
μπαρκάρισα παιδ

λατρεύοντας μία μοῖρα
πο
σφαλλα
σ
ν νόμισα τι ρίζω.

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Ἐσὺ καὶ οἱ Ἄλλοι...


Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης 
(Ἡράκλειο Κρήτης 2-11-1911 -Ἀθήνα 18-3-1996) στὸ Ἀλβανικὸ Μέτωπο, 1941.
 Ποιᾶς φυλῆς ἀνύπαρχτης ὁ γόνος νά 'μουν

τότε μόνο ἐννόησα