Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Ὁ κύων τοῦ Μαραθῶνος...


     Σύμφωνα μὲ τὸν Αἰλιανό, ὁ σκύλος ἑνὸς ὁπλίτου Μαραθωνομάχου, ἀκολούθησε τὸν κύριο του στὸ ἀθηναϊκὸ στρατόπεδο καὶ συμπολέμησε μαζί του ἐναντίον τῶν Περσῶν στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τὸ 490 π.Χ. 

Αἰώνιος Ἔφηβος…


Αἰώνιο βλέμμα


αὐτὸ ποὺ σὲ κοιτάζει,


μαγνητίζει·


ξεχνᾶς τὸ ψυχρὸ ὑλικὸ


καὶ νιώθεις τὴ θέρμη τῆς ἐκφράσεως


τῆς ἤρεμης ζωντάνιας.


Αἰώνιος Ἔφηβος…
Φωτογραφία,  ἀπὸ ἀνεμούριον

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Ἐμπόριο οἴνου τὸν 8ον αἰ. π.Χ.
Ἡ ἀρχαιότερη γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὴ μεταφορὰ οἴνου διὰ θαλάσσης, δίδεται στὸν Ὅμηρο.


Στὴν ραψωδία Ι, τῆς Ἰλιάδος, ὁ Νέστωρ θυμίζει στὸν Ἀγαμέμνονα πὼς οἱ σκηνές του εἶναι γεμάτες οἴνο, ποὺ μεταφέρουν κάθε ἡμέρα ἀπὸ τὴ Θράκη τὰ πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν, διασχίζοντας τὸ πέλαγος. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς στίχους καὶ ἀπὸ ἀρκετοὺς ἄλλους, διαπιστώνουμε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἐντατικοῦ ἐμπορίου οἴνου, τὸν 8ον αἰ. π.Χ..
«Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι·» (69-71)


Δηλαδή:

«Ἀτρείδη, σ’ ἄλλα σὺ κάμε, ὡς εἶσαι ὑπέρτατος τῶν ἄλλων ἡγεμόνων.
Εἰς δεῖπνον σὺ τοὺς γέροντες προσκάλεσε. Σοῦ πρέπει,
εἶναι οἱ σκηνές σου ἀπὸ κρασιὰ γεμάτες, ποὺ ἀπ’ τὴν Θράκην
σοῦ φέρνουν καθημερινῶς τῶν Ἀχαιῶν τὰ πλοῖα…»
(Μετάφραση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ)

Τὸ ἀρχαῖο κείμενο εἶναι ἀπὸ http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_9_1_161.htm
Στὴν εἰκόνα βλέπουμε σὲ ἀγγειογραφία, ἑλληνικὸ ἐμπορικὸ πλοῖο, ~ 550 π.Χ. ἀπὸ http://www.historyforkids.org