Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

«Μαχομένων δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός»

«Μαχομένων δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός»

«Kυνέγειρος ὁ Εὐφορίωνος ἐνθαῦτα ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, τὴν χεῖρα ἀποκοπεὶς πελέκεϊ πίπτει»
   VI113. Ἡ μάχη τους στὸν Μαραθῶνα κράτησε ὧρες πολλές. Στὸ κέντρο τοῦ μετώπου νικοῦσαν οἱ βάρβαροι, ἐκεῖ ὅπου εἶχαν παραταχτεῖ οἱ ἴδιοι οἱ Πέρσες καὶ οἱ Σᾶκες (σμ. Σκύθες)• σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο νικοῦσαν οἱ βάρβαροι, δημιούργησαν ρῆγμα καὶ συνέχιζαν τὴν καταδίωξη πρὸς τὰ μεσόγεια• ἀλλὰ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη πτέρυγα νικοῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Πλαταιεῖς. Καὶ παίρνοντας τὴ νίκη, τοὺς βαρβάρους ποὺ εἶχαν στρέψει τὰ νῶτα τοὺς παράτησαν στὴ φευγάλα τους*, ἐνῷ, ἐνώνοντας τὶς δύο πτέρυγές τους σ' ἕνα σῶμα, ἔδιναν μάχη μὲ τοὺς Πέρσες ποὺ εἶχαν πετύχει τὸ ρῆγμα στὸ κέντρο τοῦ μετώπου• νικητὲς βγῆκαν οἱ Ἀθηναῖοι. Καὶ πῆραν στὸ κυνήγι τοὺς Πέρσες ποὺ τράπηκαν σὲ φυγὴ καὶ τοὺς ἔσφαζαν, ὥσπου ἔφτασαν στὴ θάλασσα κι ἔψαχναν νὰ βροῦν φωτιὰ (σμ. γιὰ νὰ πυρπολήσουν τὸν περσικὸ στόλο) καὶ γαντζώνονταν στὰ καράβια τῶν ἐχθρῶν.

   VI114. Καὶ σ' αὐτὸν τὸν ἀγώνα σκοτώνεται ὁ πολέμαρχος Καλλίμαχος, ποὺ ἀναδείχτηκε ἥρωας, σκοτώθηκε κι ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς ὁ Στησίαλος, ὁ γιὸς τοῦ Θρασυλάου• κι ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὁ Κυνέγειρος**, ὁ γιὸς τοῦ Εὐφορίωνος, γαντζωμένος τότε στὴ φιγούρα τῆς πρύμης καραβιοῦ, ἔπεσε νεκρὸς ὅταν τοῦ ἔκοψαν μὲ τσεκούρι τὸ χέρι• κι ἄλλοι ἀκόμα Ἀθηναῖοι, πολλοὶ καὶ ὀνομαστοί.
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο Α΄ Γυμνασίου, Ἡροδότου Ἱστορίες)


* Τὸ σχέδιο τοῦ Μιλτιάδη, ποὺ περιγράφει ἐδῶ ὁ Ἡρόδοτος, καὶ ὁ ἀπόλυτος συγχρονισμὸς τῶν κινήσεων ποὺ πέτυχαν οἱ Ἀθηναῖοι ἐφαρμόζοντάς το ἔτρεψαν σὲ φυγὴ τοὺς Πέρσες.
** Ὁ Κυνέγειρος ἦταν ἀδελφὸς τοῦ τραγικοῦ ποιητῆ Αἰσχύλου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἀγωνίστηκε στὸν Μαραθῶνα. Ἡ ἡρωικὴ πράξη τοῦ Κυνέγειρου παραστάθηκε στὴν Ποικίλη Στοά, ὅπως καὶ ἡ σκηνὴ τῆς μάχης ὅπου σκοτώθηκε ὁ Καλλίμαχος. 


Στὴν εἰκόνα βλέπουμε ἑλληνικὸ κορινθιακὸ κράνος ποὺ βρέθηκε στὸ πεδίον τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνα. Στὸ ἐσωτερικό του ὑπῆρχε τὸ κρανίο τοῦ κατόχου του. Σήμερα βρίσκεται στὸ Royal Ontario Museum τοῦ Τορόντο.
Greek Corinthian Helmet and skull reportedly found inside it from the Battle of Marathon, now residing in the Royal Ontario Museum, TorontoΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου