Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Ἐκεχειρία...


German and British soldiers sharing cigarettes during the Christmas truce, 1914


     Πέντε μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τὰ ἀντίπαλα στρατεύματα ποὺ βρίσκονταν κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ μετώπου, σταμάτησαν τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων γιὰ νὰ τραγουδήσουν τὰ κάλαντα στὸ πεδίο τῆς μάχης. Τὸ ἐπόμενο πρωί, οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες βγῆκαν ἀπὸ τὰ χαρακώματα καὶ ἄρχισαν νὰ πλησιάζουν τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα, φωνάζοντας "Καλὰ Χριστούγεννα", στὰ ἀγγλικά. Δὲν ἦταν τέχνασμα.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἐμπνέει...Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία εἶναι ἔμπνευση γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καλλιτέχνες! 

Ὁ Διομήδης καὶ τὰ σαρκοβόρα ἄλογά του.


     Ὁ Διομήδης ἦταν βασιλιᾶς τῆς θρακικῆς φυλῆς τῶν Βιστόνων. Στὴν κατοχή του εἶχε τέσσερα ὑπερφυσικὰ ἄτια ποὺ τρέφονταν μὲ σάρκες καὶ ποὺ ἡ ἀπόκτησή τους ἦταν γιὰ τὸν Ἡρακλῆ ὁ ὄγδοος ἄθλος του.