Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Νίκη τῆς Σαμοθράκης...

Νίκη τῆς Σαμοθράκης


Στὴν πρώρη τῆς τριήρους στέκει, μὲ ἀνοιχτὲς τὶς φτεροῦγες καὶ ὁ θαλασσινὸς ἀέρας παιχνιδιάρικα παρασέρνει τὰ πέπλα της ποὺ ἔχουν ὑγρανθεῖ ἀπὸ τὸν ἀφρὸ τῶν κυμάτων.

Τὸ βῆμα της δίνει τὴν ὀρμὴ τῆς κινήσεως στὸ βαρὺ μαρμαρένιο πλοῖο…

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Ὀρφεὺς...
     
   Ὁ Ὀρφεὺς ἦταν γιὸς τοῦ Οἰάγρου καὶ τῆς Καλλιόπης. Τὸ ὄνομα τοῦ πατρός του ποὺ ἦταν Θρᾷξ βασιλεύς, ἐκφράζει τὴν καταγωγή του· τὸ ὄνομα τῆς μητρός του, ἐκφράζει τὶς σχέσεις του μὲ τὶς Μοῦσες, τῶν ὁποίων ἦταν εὐνοούμενος.