Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Νύμφες καὶ Σάτυρος, 1873«Νύμφες καὶ Σάτυρος» 1873. William Adolphe Bouguereau


   Ὁ William Adolphe Bouguereau (1825 –1905) ἦταν καταξιωμένος Γάλλος ἀκαδημαϊκὸς ζωγράφος τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἐξύμνησε τὸ γυναικεῖο γυμνὸ σῶμα μὲ τεχνικὴ ἀρτιότητα, χρησιμοποιῶντας ὡς πρόσχημα μία καλυμμένη μυθολογικὴ θεματολογία.

   Τὰ ἔργα τῶν ἀκαδημαϊκῶν ζωγράφων, ἀνταποκρίνονταν στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κοινοῦ τῆς ἐποχῆς τους καὶ συνδύαζαν, τὴν ἐρωτικὴ διέγερση μὲ τὴν εὐπρέπεια. Ὁ Μπουγκερῶ ἦταν ὁ καλλιτέχνης ποὺ ἔκφρασε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον τὴ φιληδονία τοῦ 19ου αἰῶνος. Ὁ πίνακάς του «Νύμφες καὶ Σάτυρος» (1873) ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τοῦ ὕφους του.Στὸ ἔργο αὐτὸ, μιὰ παρέα ἀπὸ νύμφες αἰφνιδιάζονται ἀπὸ ἕναν σάτυρο, ἐνῷ λούζονται σὲ μιὰ ἀπομονωμένη λιμνούλα. Ὁρισμένες ἀπὸ τὶς νύμφες καταφεύγουν στὶς σκιὲς στὰ δεξιά. Ἄλλες, περισσότερο γενναῖες, τιμωροῦν παιχνιδιάρικα τὸ δράστη ρίχνοντάς τον στὸ κρύο νερό...