Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Ὁ Πλούταρχος γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν Θρακῶν...     Γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἀνδρεία τῶν Θρακῶν στὶς μάχες, ἔχουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Πλουτάρχου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι στὴν Μάχη τῆς Πύδνας (148 π.Χ) στὴν μεγάλη αὐτὴ μάχη μεταξὺ τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν Μακεδόνων, ἀπὸ τὸν στρατὸν τοῦ Περσέως, βάδιζαν πρῶτοι οἱ Θρᾶκες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἀλέξανδρον (Θρᾷκας ὧν Ἀλέξανδρος ἡγεῖτο), καὶ ἡ θέα τους ἐξέπληττε.

Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος!
«Βίος ἀνεόρταστος μακρᾶ ὁδὸς ἀπανδόκευτος»Ρήση τοῦ Δημοκρίτου (Corpus Paroemiographorum Graecorum, 
vol. II, Michael Apostolios, ca. 1422 – 1480, c4.97a) 

Ἀπόδοση:
Ζωὴ χωρὶς γιορτή, μοιάζει μὲ ἕναν ἀτέλειωτο δρόμο ποὺ δὲν συναντᾷ κανεῖς 
οὔτε ἕνα πανδοχεῖο γιὰ νὰ ξεκουραστῇ.