Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Βιάσου...
Τὰ μαῦρα σύννεφα

ἀστραποβροντᾶνε 

στὸν ὁρίζοντα


Τὰ ζωντανὰ ρουθουνίζουν

ποδοπατᾶνε 

τὸ ξερὸ χῶμα


Σκύβουν, παίρνουν

λίγο ἄχυρο

ἀναμασᾶνε ἀνήσυχα


Καὶ ὁ ἀέρας φέρνει

μεθυστικὸ 

ἄρωμα βροχῆς


Βιάσου…


Χλόη, 15/1/2015
Φωτογραφία, Τάκης Τλοῦπας, Βιαστικό μάζεμα. Τερψιθέα Λαρίσης, 1946.

Τὸ χρέος...
Χτυπιὲς ἀπανωτὲς 

κι ἀνυπόμονες

ἂχ καρδιά μου

κόκκινη ἡ γῆς

Πόλεμε στὸ πλήρωσα

τὸ χρέος

ἔχω νὰ σπείρῳ τώρα

νὰ κάμῳ πάλι 

πράσινη τὴ γῆ

νὰ κρύψῳ τὰ σημάδια

οὐλὲς

νὰ μὴν ὑπάρχουν

καὶ τὴν ψυχὴ

θὰ 'γιάνῃ ἡ ἀγάπη...


Χλόη 12/2/2015


Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου...
Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου: τὸ τελειότερο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο, ἀπὸ ἄποψη ἀκουστικῆς καὶ αἰσθητικῆς!

     «Ἐπιδαυρίοις δέ ἐστι θέατρον έν τῷ ἱερῶ μάλιστα ἐμοί δοκεῖ θέα ἄξιον. Τό μέν γάρ Ρωμαίων πολύ δή τι ὑπερῆρχεν τῶν πανταχοῦ τῷ κόσμῳ μεγέθει δέ Ἀρκάδων τό ἐν τῇ μεγάλη πόλει ἀρμονίας δέ ἢ κάλλους ἓνεκα ἀρχιτέκτων ποῖος ἐς ἅμιλλαν Πολυκλείτω γένοιτ᾽ ἂν ἀξιόχρεως. Πολύκλειτος γάρ καί θέατρον τοῦτο καίοἴκημα τό περιφερές ὁ ποιήσας ἦν» (Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά - II.27.5)

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ ἐμφυλίου...
Εἶναι ἀπειλητικὸς 

ὁ κόσμος γύρω σου

καὶ ὁ μόνος σύμμαχος 

εἶναι ὁ χρόνος...


Χλόη
Φωτογραφία ©Time Inc. Dmitri Kessel, 1948. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ ἐμφυλίου.


Θερισμός...

Τὸν χαλασμὸ τὸν εἴδαν, 

τὸν ἔνιωσαν

ἀνήκουν στὴ γενιὰ 

τῶν πολέμων

μαῦρα τὰ χωράφια 

πάλεψαν ν’ ἀναστήσουν

τὸν σπόρο τῆς σοδειᾶς

καὶ τῆς ἐλπίδος…
Χλόη

Ἡ φωτογραφία εἶναι τοῦ Τάκη Τλοῦπα. Θερισμός. Μεσημεριανό διάλειμμα ἀπ' τὸν κάματο.


Καρυάτιδες...
Καρυάτιδες

Μπροστὰ στὶς Καρυάτιδες, τὶς μαρμαρένιες κόρες,

σταθήκαμε θαυμάζοντας κι οἱ δυό μας ὧρες κι ὦρες.

Ἀκίνητα τὰ μάτια σου ἔδειχναν κάποια λύπη

γιὰ κείνη ποὺ μᾶς ἔκλεψαν κι ἀπὸ τὶς ἄλλες λείπει,

στὴ ξενιτιά, στὴν σκοτεινιά, στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.

Μὰ ἐγὼ τὶς ἔβρισκα σωστές, ὅλες σωστὲς ἐμπρός μου

κι ἔλεγα πὼς θὰ γύρισε κι ἐκείνη ἀπὸ τὰ ξένα

γιατὶ μετροῦσα, ἀγάπη μου, μαζὶ μ᾿ αὐτὲς καὶ σένα.Ἰωάννης Πολέμης (1862-1924)