Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Ἐκεχειρία...


German and British soldiers sharing cigarettes during the Christmas truce, 1914


     Πέντε μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τὰ ἀντίπαλα στρατεύματα ποὺ βρίσκονταν κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ μετώπου, σταμάτησαν τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων γιὰ νὰ τραγουδήσουν τὰ κάλαντα στὸ πεδίο τῆς μάχης. Τὸ ἐπόμενο πρωί, οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες βγῆκαν ἀπὸ τὰ χαρακώματα καὶ ἄρχισαν νὰ πλησιάζουν τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα, φωνάζοντας "Καλὰ Χριστούγεννα", στὰ ἀγγλικά. Δὲν ἦταν τέχνασμα.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἐμπνέει...Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία εἶναι ἔμπνευση γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καλλιτέχνες! 

Ὁ Διομήδης καὶ τὰ σαρκοβόρα ἄλογά του.


     Ὁ Διομήδης ἦταν βασιλιᾶς τῆς θρακικῆς φυλῆς τῶν Βιστόνων. Στὴν κατοχή του εἶχε τέσσερα ὑπερφυσικὰ ἄτια ποὺ τρέφονταν μὲ σάρκες καὶ ποὺ ἡ ἀπόκτησή τους ἦταν γιὰ τὸν Ἡρακλῆ ὁ ὄγδοος ἄθλος του.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Θρησκεύω...
    «῾῾Θρησκεύει῾῾, αἰτιατικῇ: θεοσεβεῖ, ὑπηρετεῖ τοῖς θεοῖς· λέγεται γὰρ ὡς Ὀρφεὺς Θρᾷξ πρῶτος ἐτεχνολόγησε τὰ Ἑλλήνων μυστήρια, καὶ τὸ τιμᾶν θεὸν, θρησκεύειν ἐκάλεσαν ὡς Θρᾳκίας οὔσης τῆς εὐρέσεως.» Λεξικὸ Σουίδα

     «…γιατὶ λένε πὼς πρῶτος ὁ Θρᾷξ Ὀρφέας συγκρότησε τὰ Ἑλληνικὰ Μυστήρια καὶ τὸ νὰ τιμᾷς θεό, τὸ ὀνόμασαν ῾῾θρησκεύειν῾῾, γιατὶ ἦταν θρακική ἐπινόηση.» 

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...
Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...


Πῶς ἀκούμπησες ἄπραγα τὸ δόρυ;

Τὴ φοβερή σου περικεφαλαία

βαριὰ πῶς γέρνεις πρὸς τὸ στῆθος, Κόρη;

Ποιὸς πόνος τόσο εἶναι τρανός, ὦ Ἰδέα,

γιὰ νὰ σὲ φτάσῃ! Ὀχτροὶ κεραυνοφόροι

δὲν εἶναι γιὰ δικά σου τρόπαια νέα;

Δὲν ὁδηγεῖ στὸ Βράχο σου τὴν πλώρη

τοῦ καραβιοῦ σου πλέον πομπὴ ἀθηναῖα;

Σὲ ταφόπετρα βλέπω νὰ τὴν ἔχη

καρφωμένη μία πίκρα τὴν Παλλάδα.

Ὤ! κάτι μέγα, ἀπίστευτο θὰ τρέχη ...

Χαμένη κλαῖς τὴν ἱερή σου πόλη

ἢ νεκρὴ μέσ᾿ στὸ μνῆμα καὶ τὴν ὅλη

τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα, ὠιμένα! Ἑλλάδα;


Κωστῆς Παλαμᾶς


Στὴ φωτογραφία βλέπουμε τὸ μικρὸ ἀνάγλυφο τῆς σκεπτόμενης Ἀθηνᾶς. Αὐστηρὸς ρυθμός, 5ος αἰ. π.Χ.
Ὓψος: 54 ἑκ., πλάτος: 32 ἑκ. Μουσεῖο Ἀκρόπολης

Ἡ φωτογραφία ἀνήκει στὸν Marsyas καὶ τὴν βρῆκα στὴν wikipedia.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Θυμήσου...
«Θυμήσου τὸ μέλλον» πρόσταξε ἡ ψυχὴ 
«καὶ σήκωσε Ἐπανάσταση·»

αὐτὰ ἄκουσε κι ἔστρεψε τὸ βλέμμα
στὸ βάθος τοῦ ὀρίζοντα, ποὺ ἄστραφτε

κι ἔνιωσε·

δὲν σίγησαν διὰ παντὸς 
οἱ ἀκριβοθώρητες ὀρμές! 

Κάτι ἄγνωστο ἔρχεται νὰ τὸν ἀνταμώσῃ
(τὸ ὀνόμασε ἐλπίδα)

κι ἔνιωσε τὸ μοιραλόι τῆς βροχῆς
τραγουδιστὴ λαλιά

«στὰ χέρια μου εἶναι ὅλα», σκέφτηκε
«καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος».

Καὶ ταυτίστηκε μὲ τὴν μοίρα του
τὴν Ἀνθρώπινη

νὰ ἔχῃ τὸ λεύτερο νὰ διαλέξῃ
νὰ εἶναι πρόθυμος νὰ πιστέψῃ

στὴν Ἀλήθεια
στὸν Ἔρωτα
στὴν Ζωή…


Χλόη 9/6/2014

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Μὴν Ἀργεῖς...
Μὴν ἀργεῖς. Τοῦτο μόνο σοῦ λέω. Μὴν ἀργεῖς
Γιατί, σὲ λίγο, σὰν θὰ χτυπᾷς τὴν πόρτα μου,
θὰ νομίζῳ πὼς εἶναι τὰ γηρατειά,
πὼς εἶν' ὁ χειμῶνας, πὼς εἶν' ὁ θάνατος.
Μὴν ἀργεῖς.

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Ὁ κύων τοῦ Μαραθῶνος...


     Σύμφωνα μὲ τὸν Αἰλιανό, ὁ σκύλος ἑνὸς ὁπλίτου Μαραθωνομάχου, ἀκολούθησε τὸν κύριο του στὸ ἀθηναϊκὸ στρατόπεδο καὶ συμπολέμησε μαζί του ἐναντίον τῶν Περσῶν στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τὸ 490 π.Χ. 

Αἰώνιος Ἔφηβος…


Αἰώνιο βλέμμα


αὐτὸ ποὺ σὲ κοιτάζει,


μαγνητίζει·


ξεχνᾶς τὸ ψυχρὸ ὑλικὸ


καὶ νιώθεις τὴ θέρμη τῆς ἐκφράσεως


τῆς ἤρεμης ζωντάνιας.


Αἰώνιος Ἔφηβος…
Φωτογραφία,  ἀπὸ ἀνεμούριον

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Ἐμπόριο οἴνου τὸν 8ον αἰ. π.Χ.
Ἡ ἀρχαιότερη γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὴ μεταφορὰ οἴνου διὰ θαλάσσης, δίδεται στὸν Ὅμηρο.


Στὴν ραψωδία Ι, τῆς Ἰλιάδος, ὁ Νέστωρ θυμίζει στὸν Ἀγαμέμνονα πὼς οἱ σκηνές του εἶναι γεμάτες οἴνο, ποὺ μεταφέρουν κάθε ἡμέρα ἀπὸ τὴ Θράκη τὰ πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν, διασχίζοντας τὸ πέλαγος. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς στίχους καὶ ἀπὸ ἀρκετοὺς ἄλλους, διαπιστώνουμε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἐντατικοῦ ἐμπορίου οἴνου, τὸν 8ον αἰ. π.Χ..
«Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι·» (69-71)


Δηλαδή:

«Ἀτρείδη, σ’ ἄλλα σὺ κάμε, ὡς εἶσαι ὑπέρτατος τῶν ἄλλων ἡγεμόνων.
Εἰς δεῖπνον σὺ τοὺς γέροντες προσκάλεσε. Σοῦ πρέπει,
εἶναι οἱ σκηνές σου ἀπὸ κρασιὰ γεμάτες, ποὺ ἀπ’ τὴν Θράκην
σοῦ φέρνουν καθημερινῶς τῶν Ἀχαιῶν τὰ πλοῖα…»
(Μετάφραση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ)

Τὸ ἀρχαῖο κείμενο εἶναι ἀπὸ http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_9_1_161.htm
Στὴν εἰκόνα βλέπουμε σὲ ἀγγειογραφία, ἑλληνικὸ ἐμπορικὸ πλοῖο, ~ 550 π.Χ. ἀπὸ http://www.historyforkids.orgΚυριακή 22 Ιουνίου 2014

Ὁ Πλούταρχος γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν Θρακῶν...     Γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἀνδρεία τῶν Θρακῶν στὶς μάχες, ἔχουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Πλουτάρχου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι στὴν Μάχη τῆς Πύδνας (148 π.Χ) στὴν μεγάλη αὐτὴ μάχη μεταξὺ τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν Μακεδόνων, ἀπὸ τὸν στρατὸν τοῦ Περσέως, βάδιζαν πρῶτοι οἱ Θρᾶκες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἀλέξανδρον (Θρᾷκας ὧν Ἀλέξανδρος ἡγεῖτο), καὶ ἡ θέα τους ἐξέπληττε.

Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος!
«Βίος ἀνεόρταστος μακρᾶ ὁδὸς ἀπανδόκευτος»Ρήση τοῦ Δημοκρίτου (Corpus Paroemiographorum Graecorum, 
vol. II, Michael Apostolios, ca. 1422 – 1480, c4.97a) 

Ἀπόδοση:
Ζωὴ χωρὶς γιορτή, μοιάζει μὲ ἕναν ἀτέλειωτο δρόμο ποὺ δὲν συναντᾷ κανεῖς 
οὔτε ἕνα πανδοχεῖο γιὰ νὰ ξεκουραστῇ. 

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Νίκη τῆς Σαμοθράκης...

Νίκη τῆς Σαμοθράκης


Στὴν πρώρη τῆς τριήρους στέκει, μὲ ἀνοιχτὲς τὶς φτεροῦγες καὶ ὁ θαλασσινὸς ἀέρας παιχνιδιάρικα παρασέρνει τὰ πέπλα της ποὺ ἔχουν ὑγρανθεῖ ἀπὸ τὸν ἀφρὸ τῶν κυμάτων.

Τὸ βῆμα της δίνει τὴν ὀρμὴ τῆς κινήσεως στὸ βαρὺ μαρμαρένιο πλοῖο…

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Ὀρφεὺς...
     
   Ὁ Ὀρφεὺς ἦταν γιὸς τοῦ Οἰάγρου καὶ τῆς Καλλιόπης. Τὸ ὄνομα τοῦ πατρός του ποὺ ἦταν Θρᾷξ βασιλεύς, ἐκφράζει τὴν καταγωγή του· τὸ ὄνομα τῆς μητρός του, ἐκφράζει τὶς σχέσεις του μὲ τὶς Μοῦσες, τῶν ὁποίων ἦταν εὐνοούμενος.

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη...

Οἱ τρεῖς Θεές - Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη
The Three Goddesses - Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck      Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρ. 1863 - 30 Αύγ. 1928), Γερμανὸς συμβολιστὴς/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτονας. Ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ...

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Τὸ «ἐγώ» καὶ τὸ «ἐμεῖς»...


Ἰωάννης Μακρυγιάννης (Ἰανουάριος 1797, Ἀβορίτι Δωρίδος - 27 Ἀπριλίου 1864, Ἀθήνα)


    «Κι ὅσα σημειώνω τὰ σημειώνω γιατὶ δὲν ὑποφέρνω νὰ βλέπῳ τὸ ἄδικο νὰ πνίγῃ τὸ δίκιο. Κι ἀφοῦ ὁ Θεὸς θέλησε νὰ κάμῃ νεκρανάσταση στὴν Πατρίδα μου, νὰ τὴ λευτερώσῃ ἀπὸ τὴν τυραγνία τῶν Τούρκων, ἀξίωσε κι ἐμένα νὰ δουλέψω κατὰ δύναμη, λιγότερον ἀπὸ τὸν χερότερο πατριώτη μου Ἕλληνα.

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Ἑλλήνων Ἵππος...
Σύντροφος στὴν εἰρήνη καὶ στὸν πόλεμο, 

στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο. 

Ἱερὸς, φτερωτὸς ἢ καὶ ἀθάνατος. 

Ἵππος, ὁ σύντροφος καὶ βοηθὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Κωστὴς Παλαμᾶς (Ὀρφικὸς Ὕμνος)...
Κωστὴς Παλαμᾶς (Πάτρα, 13 Ἰανουαρίου 1859 - Ἀθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1943).


...Ἡ μεγαλοσύνη τῶν ἐθνῶν δὲ μετριέται μὲ τὸ στρέμμα.

Μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα...

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Πιστεύω...Μέσα στὴ βαθιὰ Σιγή, ὄρθιος, ἄφοβος, πονῶντας καὶ παίζοντας, ἀνεβαίνοντας ἀκατάπαυτα ἀπὸ κορυφὴ σὲ κορυφή, ξέροντας πὼς τὸ ὕψος δὲν ἔχει τελειωμό, τραγουδᾶ, κρεμάμενος στὴν ἄβυσσο, τὸ μαγικό τοῦτο περήφανο ξόρκι: ...


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ πρώτη Ἀφὴ Ὀλυμπιακῆς φλόγας...

  Τὸ μεσημέρι τῆς 20ῆς Ἰουλίου 1936, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἥλιος μεσουρανοῦσε πάνω ἀπὸ τὸ ἱερὸ πεδίο τῆς Ἄλτεως στὴν ἀρχαία Ὀλυμπία, τὸ τρεμάμενα χέρια τῆς πρωθιέρειας Κούλας Πράτσικα τοποθετοῦσαν τὴν πρώτη δάδα, τῆς πρώτης σύγχρονης ὀλυμπιακῆς λαμπαδηδρομίας στὸ κοῖλο κάτοπτρο γιὰ νὰ πάρῃ μία μικρὴ φλόγα ἀπὸ τὸν ζωοδότη ἀστέρα. Ἡ στιγμὴ μυστηριακή, ἱερή γέμιζε μὲ δέος τοὺς λίγους παριστάμενους καὶ τὸν ἀνυπόμονο πρῶτο δρομέα, Κώστα Κονδύλη. Ξαφνικᾷ μέσα στὸ κάτοπτρο ἀκούγεται ὁ χαρακτηριστικὸς συριγμὸς τῆς φλόγας ποὺ ξεπετάγεται καὶ ἡ δάδα ἀνάβει γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεότερη ἱστορία, ἀπὸ τὸν ἑλληνικό ἡλιο γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὸ ταξίδι της μέχρι τὸ Βερολίνο, τὴν Ὀλυμπιακὴ Πόλη τοῦ 1936.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Ἄγρια Ὀμορφιά...

Ἄγρια ὀμορφιά…

Ὑψώνεται, ὑψώνεται… 

τεῖχος στὴν ἄκρη τ΄ούρανοῦ…

Κόβει τὸν ὁρίζοντα

Ἔκανε δικό της τὸν ἄνθρωπο 

ποὺ τὴν μιμήθηκε στὰ ἔργα του…Οἱ πύργοι τῆς Ἀστράκας (2432 μ.) ὅπως φαίνονται ἀπὸ τὸ Μικρὸ Πάπιγκο…
Φωτογραφία Χλόη

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Ἐτοῦτος ὁ τσοπάνος...

Ἐτοῦτος ὁ τσοπάνος τυλιγμένος τὴν προβιά του


ἔχει σὲ κάθε τρίχα τοῦ κορμιοῦ ἕνα στεγνὸ ποτάμι


ἔχει ἕνα δάσος βελανιδιὲς σὲ κάθε τρύπα τῆς φλογέρας του


καὶ τὸ ραβδί του ἔχει τοὺς ἴδιους ρόζους 

 

μὲ τὸ κουπὶ ποὺ πρωτοχτύπησε τὸ γαλάζιο του Ἑλλήσποντου...


Στίχοι ἀπὸ Ρωμιοσύνη, Ἐπιτάφιος, τοῦ Γιάννη Ρίτσου

Φωτογραφία τοῦ Τάκη Τλοῦπα (1920-2003), ἀπὸ http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=29160.0

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Ἀπολογισμός...Εἶναι ἡ ὥρα αὐτὴ… τοῦ ἀπολογισμοῦ

καὶ τὸ σκαμμένο πρόσωπο

βαραίνει ἀπὸ τὶς σκέψεις·

καὶ οἱ θύμησες, φέρνουν

φωτιὰ καὶ αἷμα

καὶ πρόσωπα ποὺ χάθηκαν

μέσα στοὺς καπνούς… 


Χλόη


εἰκόνα --> http://www.replicant.gr/post/2012092201.aspx