Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Τὸ «ἐγώ» καὶ τὸ «ἐμεῖς»...


Ἰωάννης Μακρυγιάννης (Ἰανουάριος 1797, Ἀβορίτι Δωρίδος - 27 Ἀπριλίου 1864, Ἀθήνα)


    «Κι ὅσα σημειώνω τὰ σημειώνω γιατὶ δὲν ὑποφέρνω νὰ βλέπῳ τὸ ἄδικο νὰ πνίγῃ τὸ δίκιο. Κι ἀφοῦ ὁ Θεὸς θέλησε νὰ κάμῃ νεκρανάσταση στὴν Πατρίδα μου, νὰ τὴ λευτερώσῃ ἀπὸ τὴν τυραγνία τῶν Τούρκων, ἀξίωσε κι ἐμένα νὰ δουλέψω κατὰ δύναμη, λιγότερον ἀπὸ τὸν χερότερο πατριώτη μου Ἕλληνα.

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Ἑλλήνων Ἵππος...
Σύντροφος στὴν εἰρήνη καὶ στὸν πόλεμο, 

στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο. 

Ἱερὸς, φτερωτὸς ἢ καὶ ἀθάνατος. 

Ἵππος, ὁ σύντροφος καὶ βοηθὸς τοῦ ἀνθρώπου.