Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Ἄγρια Χρόνια…


Εἶχε αὐτὸ τὸ ἀνήμερο στὰ μάτια
 
Καὶ τὸ σμιλεμένο
 
τυραγνισμένο πρόσωπο

δήλωνε τὰ βάσανα
 
ποὺ ἡ ζωὴ τοῦ εἶχε ἀντιτάξει,

βάζοντας κατὰ μέρους

τὴν κοινωνική της μάσκα