Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Στιγμὴ εὐτυχισμένη...

Ἦταν, αὐτὴ ἡ στιγμὴ 

τὴν φυλάκισα στὸ βλέμμα

στὴ σκέψη

δικιά μου νὰ τὴν ἔχω

νὰ τὴν ψηλαφίζω

στὶς ἀδύναμες στιγμές

στὶς δύσκολες ρωγμὲς

ποὺ ἡ ἀμφιβολία

ἡ ἀνθρώπινη 

χρωστᾶ στὸ νοῦ.

Ἦταν, αὐτὴ ἡ στιγμὴ

ἡ εὐτυχισμένη…


Χλόη, 28/7/2014