Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Κρῆτες ἀγωνιστές, Μακεδονομάχοι!

   Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1903, φτάνουν στὴν Μακεδονία οἱ Εὐθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικώνυμος Μακρῆς, Λαμπρινὸς, Σκουντρῆς, Βρανᾶς, Περάκης, Μπονάτος, Ζουρίδης, Σεϊμένης, ὅλοι Κρητικοί καὶ μάλιστα Σφακιανοί. Τοὺς ἔστελνε ὁ Παῦλος Μελᾶς. Ἦταν οἱ πρῶτοι Κρητικοὶ ποὺ ἄνοιξαν τὸ δρόμο πρὸς τὴ Μακεδονία, ἕνα δρόμο ποτισμένο μὲ τόσο κρητικὸ αἷμα. Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι τοῦ βουνοῦ, ποὺ θὰ εἶχαν θολὴ καὶ ἀόριστη ἰδέα γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ τὰ ζητήματά της. Ἴσως μερικοὶ δὲν ἤξεραν κὰν ποῦ βρισκόταν. Τοὺς εἶπαν ὅτι κάπου μακριὰ στὴ Μακεδονία γινόταν ἕνας παράξενος καὶ ἰδιότυπος πατριωτικὸς πόλεμος, ποὺ χρειαζόταν ἄνδρες γενναίους καὶ ἀποφασιστικούς. Καὶ ἔτρεξαν. Τοὺς ἔσπρωξε ἡ ὁρμὴ μιᾶς πολεμικῆς ράτσας καὶ ἡ παράδοση ἀτέλειωτων ἐπαναστάσεων καὶ πατριωτικῶν ἀγώνων.

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Ἔτσι πολὺ ἀτένισα...


Ἔτσι πολὺ ἀτένισα 

Τὴν ἐμορφιὰ ἔτσι πολὺ ατένισα,
ποῦ πλήρης εἶναι αὐτῆς ἡ ὅρασίς μου.

Γραμμὲς τοῦ σώματος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ἡδονικά.
Μαλλιὰ σὰν ἀπὸ ἀγάλματα ἑλληνικά παρμένα·
πάντα ἔμορφα, κι ἀχτένιστα σὰν εἶναι,
καὶ πέφτουν, λίγο, ἐπάνω στ' ἄσπρα μέτωπα.
Πρόσωπα τῆς ἀγάπης, ὅπως τἄθελεν
ἡ ποίησίς μου....... μὲς στὲς νύχτες τῆς νεότητός μου,
μέσα στὲς νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα......
Κωνσταντίνος Καβάφης
Γράμματα, Τόμ. 4, Ἀρ. 37 (1917)
Φωτογραφία: Ἀμαζόνα. Ρωμαϊκὸ ἀντίγραφο ἀπὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο, 440-430 π.Χ. Rome, Capitoline Museums, Palazzo dei Conservatori, Halls of the Horti of Maecenas.