Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

Nαὸς τοῦ Διὸς στοὺς ἀρχαίους Αἰζανούς.
     Ὁ Henri Paul, ὑιὸς τοῦ γνωστοῦ σὲ ὅλους μας φωτογράφου - περιηγητή Fred Boissonnas, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν οἰκογενειακὸ φίλο καὶ συγγραφέα τοῦ λευκώματος La campagne de Macedoine, συνταγματάρχη Fernand Feyler, τὸν Μάϊο τοῦ 1921 ἐπιβιβάζεται στὸ Μπάρι μὲ κατεύθυνση τὸν Πειραιᾶ καὶ ἀπώτερη κατάληξη τὸ Μικρασιατικὸ Μέτωπο.

     Στὴν ἀναχώρηση του, ὁ πατέρας του, Fred, τοῦ δίνει ἕνα σημειωματάριο μὲ διευθύνσεις, στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Σμύρνη, καὶ σαφεις «ὁδηγίες πλεύσεως»: 

«Ὁ βασικός σου στόχος εἶναι νὰ φθάσῃς γρήγορα στὸ μέτωπο, νὰ πάρῃς μερικὰ φίλμ Kodak, ἄξια νὰ δημοσιευθοῦν στὸν Τύπο καὶ νὰ ἀποστείλῃς ἄμεσα τὰ καρούλια μόλις τραβηχτοῦν...». 
Ἐπίσης ὑποδεικνύει στὸν Henri μὲ ἀκρίβεια πῶς νὰ χειριστῇ ὅσες οἰκονομικές ἐκκρεμότητες ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὸ συμβόλαιο ποὺ ὑπέγραψε ὁ Fred Boissonnas μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικών τῆς κυβέρνησης Βενιζέλου, Νικόλαο Πολίτη, σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοση λευκωμάτων μὲ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία.

     Διεισδύοντας στὸ ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας, ὁ Henri ἐπικεντρώνεται στὴ φωτογράφιση τῆς Στρατιᾶς χωρὶς ὡστόσο νὰ παραλείψῃ τὶς ἀπόψεις τῶν πόλεων καὶ τῶν οἰκισμῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες διέρχεται. Ἀποτυπώνει τὴν ἀτέλειωτη πομπὴ τῶν καραβανιῶν μὲ τὶς καμῆλες τῆς στρατιᾶς, τὴν ἐπέλαση τοῦ ἱππικοῦ στὴν Μπελμίτζα (Belmitza). Ἀκολουθεῖ τὴ μεγάλη θερινὴ ἐπίθεση τῆς Στρατιᾶς χωρὶς ὅμως νὰ βρίσκεται στὶς πρῶτες γραμμὲς τοῦ Μετώπου. Στὴν Κιουτάχεια φθάνει, λίγες μόλις μέρες μετὰ τὴν κατάληψη της ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα.

Στὶς 12 Αύγούστου 1921, ὁ Henri φωτογραφίζει στὸ Τζαφδᾶρ - Χισᾶρ (Çavdarhisar) νοτιοδυτικὰ τῆς Κιουτάχειας, τὸ μεγαλοπρεπὴ ναὸ τοῦ Διὸς στοὺς ἀρχαίους Αἰζανούς.

***

Δεῖτε τὴ θέση τοῦ ναοῦ στὸ χάρτη καθῶς καὶ πρόσφατες φωτογραφίες --> http://wikimapia.org/25924353/Zeus-sanctuary

***


Οἱ πληροφορίες εἶναι ἀπὸ ἄρθρο τῆς Εἰρήνης Μπουντούρη ὑπὸ τὸν τίτλο «Η εκστρατεία προς την Άγκυρα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, 8.9.2002 via anemourion


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου