Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου...
Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου: τὸ τελειότερο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο, ἀπὸ ἄποψη ἀκουστικῆς καὶ αἰσθητικῆς!

     «Ἐπιδαυρίοις δέ ἐστι θέατρον έν τῷ ἱερῶ μάλιστα ἐμοί δοκεῖ θέα ἄξιον. Τό μέν γάρ Ρωμαίων πολύ δή τι ὑπερῆρχεν τῶν πανταχοῦ τῷ κόσμῳ μεγέθει δέ Ἀρκάδων τό ἐν τῇ μεγάλη πόλει ἀρμονίας δέ ἢ κάλλους ἓνεκα ἀρχιτέκτων ποῖος ἐς ἅμιλλαν Πολυκλείτω γένοιτ᾽ ἂν ἀξιόχρεως. Πολύκλειτος γάρ καί θέατρον τοῦτο καίοἴκημα τό περιφερές ὁ ποιήσας ἦν» (Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά - II.27.5)


    Τὸ θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου κατασκευάσθηκε μεταξὺ τοῦ 340-330 π.Χ, ἀπὸ τὸν Ἀργεῖο ἀρχιτέκτονα Πολύκλειτο ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Παυσανίας. Ὁ ἀρχικὸς του προορισμὸς ἦταν νὰ συμβάλλῃ ὡς θεραπευτικὸ μέσο στὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀσθενῶν τοῦ παρακείμενου Ἀσκληπιείου. Ἡ διασκέδαση τῶν ἀσθενῶν εἶχε εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα στὴν σωματικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία. 

   Τὸ ἀρχαῖο θέατρο εἶχε χωρητικότητα 15.000 θέσεων καὶ ἀποκαλύφθηκε ὕστερα ἀπὸ ἀνασκαφὲς ποὺ πραγματοποίησε ὁ ἀρχαιολόγος Καββαδίας. Οἱ ἀνασκαφὲς διεξήχθησαν τὸ διάστημα 1870-1926 καὶ τὸ 1938 ἀνέβηκε ἡ πρώτη παράσταση στὸν ἀρχαῖο χῶρο. Ἡ Ἡλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους, μὲ πρωταγωνίστριες τὴν Κατίνα Παξινοῦ καὶ τὴν Ἐλένη Παπαδάκη.

    Ἡ ἀκουστικὴ τοῦ θεάτρου εἶναι τέλεια προσαρμοσμένη καὶ κατάλληλη γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ὀμιλίας σὲ παραστάσεις ἀρχαίου δράματος. Κάτι τὸ ὁποῖο γνωρίζαμε ἀσφαλῶς, μόνον ποὺ τώρα ἀποδεικνύεται καὶ μὲ σύγχρονες ἀκουστικὲς μετρήσεις καὶ μάλιστα ἀπὸ ξεχωριστὲς ὁμάδες ἐρευνητῶν. Τὰ ἀποτελέσματα ἀναφέρονται στὸ τεῦχος Ἰανουαρίου -Φεβρουαρίου 2013, τοῦ Acta Acustica united with Acustica, ποὺ εἶναι τὸ ἐπίσημο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως Ἀκουστικής (European Acoustics Association).


~~~


Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπό --> https://peripluscd.files.wordpress.com/2014/10/epidaurus-theatre.jpg 

Γιὰ τὴν πρώτη σύγχρονη παράσταση (1938) στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ  --> http://anemourion.blogspot.gr/2015/02/1938-2000.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου