Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Ἐν Σπάρτη...

   Ὁ Κλεομένης ἦταν βασιλιὰς τῆς Σπάρτης ἀπὸ τὸ 235 π.Χ. μέχρι τὸ 222 π.Χ. Ἔκανε πολλὲς μεταρρυθμίσεις προσπαθῶντας νὰ ξανακάνῃ τὴν Σπάρτη μεγάλη δύναμη στὴν Ἑλλάδα. Ἀναμόρφωσε τὰ συσσίτια καὶ τὸν στρατό, μοίρασε γῆ σὲ ἀκτήμονες Σπαρτιᾶτες καὶ ἐπανέφερε τὸν αὐστηρὸ τρόπο ζωῆς τῶν νέων.

   Ἔχοντας ὅμως νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν ἰσχυρὸ στρατὸ τοῦ Ἀντιγόνου, βασιλιᾶ τῆς Μακεδονίας, ἀναγκάστηκε νὰ στείλῃ ὁμήρους στὴν Αἴγυπτο, τὴ μητέρα του, Κρατησίκλεια καὶ τὰ παιδιά του, ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴ βοήθεια ποὺ θὰ τοῦ ἔδινε ὁ Πτολεμαῖος Γ΄, βασιλιάς τῆς Αἰγύπτου.


«Ἐν Σπάρτη»

Δεν ἤξερεν ὁ βασιλεύς Κλεομένης, δεν τολμοῦσε –
δεν ἤξερε ἕναν τέτοιον λόγο πῶς νά πεῖ
πρός τήν μητέρα του: ὅτι απαιτοῦσε ὁ Πτελεμαῖος
γιά ἐγγύησιν τῆς συμφωνίας των ν’ ἀποσταλεί κι αὐτή
εἰς Αἴγυπτον καί νά φυλάττεται∙
λίαν ταπεινωτικόν, ἀνοίκειον πρᾶγμα.
Κι ὅλο ἤρχονταν γιά νά μιλήσει∙ κι ὅλο δίσταζε.
Κι ὅλο ἄρχιζε νά λέγει∙ κι ὅλο σταματούσε.

Μά ἡ υπέροχη γυναῖκα τόν κατάλαβε
(εἶχεν ἀκούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές),
καί τόν ἐνθάρρυνε νά ἐξηγηθεῖ.
Καί γέλασε∙ κ’ εἶπε βεβαίως πηαίνει.
Και μάλιστα χαίρονταν που μποροῦσε να ‘ναι
στό γῆρας της ὠφέλιμη στήν Σπάρτην ἀκόμη.

Ὅσο γιά τήν ταπείνωσι – μά ἀδιαφορούσε.
Το φρόνημα τῆς Σπάρτης ἀσφαλῶς δεν ἦταν ἱκανός
νά νοιώσει ἕνας Λαγίδης χθεσινός∙
ὅθεν κ’ ἡ ἀπαίτησίς του δεν μποροῦσε
πραγματικῶς νά ταπεινώσει Δέσποιναν
Ἐπιφανή ὡς αὐτήν∙ Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.

Κωνσταντῖνος Καβάφης, 1928


***


Ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τοῦ Κλεομένους --> Λογομνήμων http://wp.me/pq6ru-3VB


   Στὴν εἰκόνα, βλέπουμε ἀργυρὸ τετράδραχμο τοῦ Κλεομένους Γ΄. 227-222 π.Χ. Στὴν πρόσθια ὅψη ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Κλεομένους Γ΄, στὴν ὀπίσθια ὄψη ἡ Ἄρτεμις Ὀρθία. (Εἰκόνα ἀπὸ http://www.alphapolitismos.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου